آدرس كارخانه و دفتر مركزي : دليجان ، كيلو متر 5 اتوبان دليجان – اصفهان ، شهرك صنعتي ، خيابان بهار 3 صندوق پستي : 184 - 37915  کد پستی: 56984-37991
تلفن : ( 4 خط)44433279 ( 086) ، فكس : 44433280(086)
وب سایت: www . sepidanmatin . com
ایمیل:       info @ sepidan matin .com  


نام و نام خانوادگی/ شرکت
  ایمیل
موضوع
پیغام