فارماسید

شوینده و پاکننده اسیدی

ترکیبات شیمیایی:

 اسید فسفریک ، اسید نیتریک  همراه با مواد ضد خورندکی ، آب دیونیزه و مواد سینرژیسم دهنده و پایدار کننده

مکانیسم اثر:

فارماسید  با 3 اثر مهم پس از شستشوی قلیایی استفاده میشود :

-         از بین بردن خاصیت قلیایی شوینده مورد مصرف که در مراحل بعدی شیر دوشی به شیر منتقل نشود.

-         ممانعت از تشکیل سنگ شیر با حل نمودن املاح کلسیمی باقیمانده شیر در داخل دستگاه .

-         ممانعت از تشکیل رسوبات آب ،که در اثر استفاده از آب در مراحل شستشو و بسته به سختی آب مصرفی که به مرور زمان ایجاد میگردد.

موارد مصرف :

 قابل استفاد ه در سیستم های شیر دوشی  اتوماتیک و نیمه اتوماتیک

مقدار مصرف:

بسته به میزان PHمحلولی که در فرآیند قلیاشویی مورد استفاده قرار گرفته  (محلول فارماکان)و همچنین میزان سختی آب مصرفی ، از  محلول فارماسید با غلظت بین 0.5الی 2 در صد استفاده می شود .

روش مصرف:

 پس از فرایند قلیا شویی و آبکشی ، مجددا مخزن را از آب تمیز ومحلول رقیق شده فارماسید با رقت مناسب پر نموده به مدت 10 دقیقه در دمای محیط  سیرکوله کرده سپس مخزن را  تخلیه و مجددا آبکشی نمایید.

از30درجه سانتیگراد نگهداری وازیخ زدگی محافظت شود.                                          

خواص فیزیکی :

محلول  قرمز رنگ قابل حل در آب  

توجه :     

از نگهداری گالن های حاوی مواد قلیایی و بازی در مجاورت یکدیگر خوداری نمایید.
فارماسید