دسته بندی دارویی :

 آنتی سپتیک مجاری ادراری

ترکیبات  شیمیایی :  

متنامین و ا فزودنیهای دیگر

خواص فارماکولوژی:

سی اروتروپی اثرات خود را از طریق آزاد کردن فرمالدئید در مجاری ادراری ومثانه ایجاد می کند. همچنین مواقعی که مثانه تحت تاثیر ادرار اسیدی قرار دارد این دارو با خاصیت قلیایی سبب بهبود التهاب مثانه   می گردد. درآزمایشات خارج از بدن نشان داده شده است که سی اوروتروپی اسیداوریک را در خود حل          می کند.

موارد مصرف:

سی اوروتروپی برای درمان کله سیستیت ورم مثانه حلال سنگهای کلیوی کیسه صفرا، بیماری تاج آبی، نقرس احشایی و مفصلی، بیماری نفروز( گامبورو)، بیماری کوکسیدیوز، بیماری سرسیاه، آنتریت سا لمونلا وکلی باسیلوز مورد استفاده قرار می گیرد.

مقدار مصرف:

طیور: gr/lit2-1 به مدت 3تا6 روز متوالی از طریق حل کردن در آب

توصیه های لازم در زمان مصرف:

1- سی اروتروپی را به همراه سولفا نامید استفاده نکنید.زیرا باعث تشکیل رسوب غیر محلول همراه با فرمالدئید می شود.

2- در مصرفی باید در همان روز  تهیه شود و  بلافاصله بعد از آماده شدن  محلول مصرف شود.

سی اوروتروپی