فارماکان

شوینده و پاک کننده قلیایی

ترکیبات شیمیایی:

هیدروکسید سدیم ، هیپو کلریت سدیم  ،آ ب دیونیزه و مواد سینرژیسم دهنده و پایدار کننده

مکانیسم اثر:

مایع قلیایی فارماکان از سه بخش اصلی تشکیل شده است که عبارتنداز :

- عامل سورفکتانت که باعث کاهش  کشش سطحی آب  شده در نتیجه تماس بین قلیا و چربی های باقیمانده شیر موجود در داخل دستگاه شیر دوشی را بیشتر می کند در نهایت قدرت نفوذ شوینده و عامل قلیایی را در چربی شیر افزایش داده و نهایتا" باعث افزایش اثر بخشی محلول شوینده می شود.

- کلر موجود در مایع شوینده علاوه بر اثر تخریبی روی چربی و پروتیین ، باعث از بین رفتن میکروبها و باکتریهای موجود میگردد.

- عا مل قلیایی این محصول در تماس با چربیها و واکنش با آنها خاصیت صابونی شدن پیدا کرده باعث حل و کنده شدن چربی و پروتیین از سطوح داخل گشته وعمل شویندگی را تسهیل میکند .

موارد مصرف :  

قابل استفاد ه در سیستم های شیر دوشی  اتوماتیک و نیمه اتوماتیک

مقدار مصرف:

مقدار مصرف ارتباط مستقیم با نوع دستگاه و شرایط مصرف داشته و بین 1-3 در صد میباشد .( 1تا 3لیتر محلول فارماکان در 100لیتر آب )

روش مصرف :

پس از تخلیه کامل شیر از دستگاه شیر دوشی و آبکشی آن با آب ولرم ، مجددا" مخزن را با آب تمیز پر کرده به میزان لازم (بسته به نوع دستگاه) مایع قلیایی افزوده به مدت 10 20 دقیقه دردمای 60-70 درجه سانتیگراد سیرکوله نموده  تا بطور کامل اثرات چربی و پروتیین از سطوح داخلی تمیز و شسته شوند سپس  محلول را تخلیه و سیستم را با آب تمیز آبکشی نمایید.

خواص فیزیکی :محلول  زرد رنگ قابل حل در آب

توجه :

   از نگهداری گالن های حاوی مواد قلیایی و اسیدی در مجاورت یکدیگر خوداری نمایید

 

فارماکان