اکس ژین

محلول لوله بازکن

     ترکیبات شیمیایی :

         هیدروکسید سدیم و مواد بازدارنده خوردگی جهت جلو گیری از آسیب دیدن لوله ها،مواد پایدار کننده و آب دیونایز

مکانیسم اثر:

محلول اکس ژین ، چربيها ، موادغذايي باقيمانده در لوله هاي آبخوري و بيوفيلم هایی  كه به تدريج تشكيل مي شود و باعث آلودگی آب و مسدود شدن لوله ها مي گردد را كاملا حل نموده، همچنین جلبك ها و مواد رسوب شده در مخازن آب و لوله ها كه باعث كم شدن كيفيت دارو و مكملها و مواد افزودني مي شوند را از بين مي برد .این محلول حاوی ترکیبات ویژه ای است که از لوله های فلزی (به جز روی)در برابر خوردگی محافظت نموده ، همچنین بدون بو و بخار بوده و در تماس با آب ایجاد جوشش نمی کند .

موارد مصرف:

محلول اکس ژین  جهت رفع گرفتگی و جلوگیری از انسداد انواع لوله ها و آبخوریها که ناشی از تجمع جرم و چربی در آنها می باشد مورد استفاده قرار می گیرد.این محلول جرم وآلودگی مانده در لوله ها را حل می نماید و با از بین بردن آنها باعث باز شدن لوله ها می گردد.

مقدارمصرف:   
براي مصرف محلول لوله بازكن اکس ژین  ابتدا فرصت دهید تا آب داخل لوله كاملا خارج شود ، سپس انتهاي لوله را بسته محلول لوله بازكن را با سه برابر آب (1لیترمحلول اکس ژین  با 3 لیتر آب تمیز)مخلوط نموده و در مسیر گرفته شده بريزيد و چند ساعت فرصت دهید تا محلول لوله بازکن اثر کرده و واکنش انجام شود(مدت12 ساعت بهینه ترین زمان اثر گذاری می باشد) سپس لوله ها را دوباره با آب شستشو داده و استفاده نمایید.

توجه :

- برای صرفه جویی،محلول لوله بازکن اکس ژین را به اندازه ای بریزید که فقط لوله ها را پر نماید.

- برای محاسبه مقدار و حجم محلول مورد استفاده، می توانید سطح مقطع لوله را در طول لوله ضرب نمایید.  

اکس ژین