SMA دزولیت F10

محلول ضد عفونی کننده با قدرت فوق العاده و وسعت اثر زیاد

ترکیبات شیمیایی:

گلوتارآلدئید g/100ml 3،،دی دسیل دی متیل آمونیوم کلراید 3.5  g/100ml،فرمالدیید g/100ml 12، بنزالکونیوم کلراید g/100ml  و1مواد سینرژیسم دهنده و پایدار کننده

مکانیسم اثر:

محلول ضد عفونی کننده سما دزولیت اف 10 با اثر بر گروه های آمینه پروتئین ها و همچنین اتم های نیتروژن حلقه پورینی اسیدهای نوکلئیک میکروارگانیزم ها را غیرفعال می کند.این محلول با ترکیبات آمونیوم چهار ظرفیتی خود نیز اثرضدعفونی کنندگی بالایی  داشته وبدین ترتیب باکتری های گرم مثبت ومنفی ویرویس ها،قارچ ها،هاگ ها واسپورها را از بین برده، علیه  ویروس های مولد بیماری های آنفولانزا ، نیوکاسل ، گامبورو ، برونشیت ،کلی باسیلوز، تب برفکی موثر و از اثر آنتی سپتیک وسیع الطیفی برخوردار می باشد.

موارد مصرف:

محلول رقیق شده جهت ضدعفونی سالن های مرغداری وجایگاه نگهداری دام ، همچنین ضدعفونی قفسه ها،لوازم مرغداری و دامداری ،حوضچه های ورودی ،  ضدعفونی کامیون های حمل ونقل ،چکمه های عابرین و ...مورد استفاده قرار می گیرد.

مقدار مصرف:

دام و طیور:

-ضدعفونی سطوحی که قبلا شسته وتمیز شده باشند .                                                     1لیتردر 200لیتر آب

-ضدعفونی سطوحی که شستشوی آنها  مشکل وآلودگی زیادباشد .                               1لیتردر 100لیتر آب

-غوطه ور سازی لوازم و تجهیزات مرغداری و دامداری به مدت 30دقیقه                        1لیتردر100لیتر آب

- ضدعفونی حوضچه های ورودی سالنهای پرورش دام و طیور                                       1لیتردر40 لیتر آب

آبزیان(استخرهای پرورش ماهی ):

بسته به شدت آلودگی برای ماهیهای  کمتر از  100 گرم                 20 الی 80  سی سی در یک متر مکعب آب

بسته به شدت آلودگی برای ماهیهای   بالای    100 گرم                 80الی 120 سی سی در یک متر مکعب آب  

روش مصرف:

ازطریق رقیق نمودن با آب  سرد و تمیز ، غوطه ور نمودن لوازم و تجهیزات مرغداری و دامداری  ، مه پاشی  یا اسپری نمودن جهت ضدعفونی فضای  سالنهای  پرورش و... مورد استفاده قرار می گیرد.

 

SMA دزولیت F10