وت ژین 200

 محلول شوینده قوی و آنتی باکتریال با کف مناسب جهت شستشوی محیط ،سطوح و لوازم 

ترکیبات شیمیایی:

انواع سورفکتانتهای آنیونیک و نانیونیک ، بنزالکونیوم کلراید و ترکیبات آنتی باکتریال ، عوامل ضد خوردگی،پایدار کننده و سینرژیسم دهنده .

مکانیسم اثر:

 وت ژین 200  باخاصیت کف کنندگی وباکتری کشی  باعث می شود  مواد آلی، پروتئین ها وباکتری های باقی مانده از  فرایند تولید و دوره پرورش را به مقدارقابل ملاحظه ازمحیط خارج واثرنفوذ ضدعفونی کننده ها را بر روی سطوح ، لوازم  و....بالا ببرد.

موارد مصرف:

وت ژین 200 با خاصیت باکتری کشی یک شوینده و ضدعفونی کننده محسوب شده که برای شستشودرصنایع غذایی(کشتارگاه ها،شرکت های تولید لبنیات،سردخانه هاو….)  و مکان های پرورش حیوانات  (گاوداری ها، جوجه کشی ها و ( …دانخوریها،آبخوریها،قفسه هاو ...مورداستفاده قرار می گیرد.

مقدار مصرف:

- سطوحی که شستشوی آنها مشکل وآلودگی زیاد باشد                    1لیتردر100لیترآب

-درحالت عادی بودن وضیعت                                                          1لیتردر200لیترآب

نحوه  مصرف:

ازطریق رقیق نمودن با آب سرد و تمیز،اسپری نمودن سطوح جهت شستشو، ضدعفونی وغوطه ورنمودن لوازم وتجهیزات مرغداری و دامداری  و...مورد استفاده قرار می گیرد.

توجه :

-         بهترین زمان پس از اسپری کردن روی سطوح وغوطه ور نمودن تجهیزات مرغداری و دامداری   15 دقیقه  می باشد سپس با آب شستشو دهید.

-         پس از ضدعفونی لوازم و تجهیزات با این ماده آنها  را با آب تمیز شستشو دهید  ولی برای سطوح نیازی به آبکشی ندارد.

 

وت ژین 200