ام اف جی 200

محلول ضدعفونی کننده با قدرت فوق العاده و وسعت اثر زیاد موثر بر انواع ویروسها،باکتریها و قارچها

ترکیبات شیمیایی:

گلوتار آلدئید10  g/100ml    بنزالکونیوم کلراید g/100ml  10 دی دسیل دی  متیل آمونیوم کلراید      2.8g/100ml و موارد سینرژیسم دهنده و پایدار کننده     

مکانیسم اثر:

محلول ام اف جی 200 ضدعفونی کننده قوی با طیف اثر گسترده است که علیه باکتری ها،اشکال وجتاتیوآنها ، اسپورها ، ویروس های هیدروفیلیک ولیپوفیلیک از جمله ویروسهای مولد آنفولانزا ، نیوکاسل ، گامبورو ، برونشیت،تب برفکی،مایکو باکتری ها ، قارچ ها ومایکو پلاسماها موثر می باشد. این محلول  در حضور مواد آلی وآب سخت  بسیارموثر است واثر خود را به مدت طولانی حفظ می کند.

موارد مصرف:

  محلول ام اف جی 200   برای ضدعفونی  اماکن عمومی، بیمارستان های دامپزشکی، وسایل جراحی، سطوح ،

لوازم  دامداری ها  و مرغداری ها  ( آبخوریها ، دانخوریها ، قفسه ها و....)، کارخا نجات جوجه کشی (هچرها)

و تولید لبنیات ، سردخانه ها، سیلوهای  نگهداری مواد غذایی  وضد عفونی ماشینهای حمل و نقل ، حوضچه های ورودی مزارع و سالنهای مرغداری و دامداری مورداستفاده قرارمی گیرد.

مقدار مصرف:

-در حالت عادی بودن وضعیت و نبود بیماری خاص برای سطوح شسته شده                1لیتر در 200لیتر آب

- درمواقع اپیدمی و همچنین  ضدعفونی سطوحی که شستشوی آنها مشکل باشد          1لیتر در 100لیتر آب

-غوطه ور سازی  لوازم و تجهیزات مرغداری و دامداری به مدت 30دقیقه                  1لیتر در100  لیترآب    

- ضدعفونی حوضچه های ورودی                                                                            1لیتر در  40لیتر  آب

 

نحوه مصرف :

ازطریق رقیق نمودن با آب  سرد و تمیز ،اسپری یا غوطه ورسازی جهت ضدعفونی مورد استفاده قرار میگیرد.

توجه :

زمان تماس برای ضدعفونی نمودن اشیاء توسط این محلول30دقیقه می باشد ،همچنین  محلول رقیق شده ام اف جی 200 به مدت یک هفته در ظروف در بسته قابل مصرف می باشد.

 

ام اف جی 200