تیدان 1%

محلول ضد عفونی کننده قوی جهت انجام تیت دیپ

ترکیبات شیمیایی  :   

آیوداین 1g/100ml  + گلیسیرین   + ترکیبات پایدار کننده و آب دیونایز    

مکانیسم اثر :

 محلول ضد عفونی کننده تیدان1% از بین برنده کلیه میکرو ارگانیسم های مولد ورم پستان (mastitis)  مانند  E.coli در دام می باشد  . همچنین  با غشاء محافظی که توسط این ماده ایجاد می شود پستان را بطور کامل از ورود باکتریهای گرم مثبت و منفی ، ویروس ها ،  قارچ ها ، اشکال در حال رشد و اسپور باکتری ها  محافظت می کند . مکانیسم عمل محلول ضد عفونی کننده تیدان1%  به این صورت است که پس از شیر دوشی و آغشته نمودن سر پستان، این ماده به آرامی خشک شده وبا ایجاد لایه فیلمی در اطراف تیت ها باعث جلوگیری از نفوذ آلودگی و عوامل بیماری زا به آنها می گردد و همچنین در هنگام برگشت اسفنگتر ، مقداری از چکه محصول در نو پستان را به داخل می کشد و باعث مسدود شدن سوراخ سر پستان  می شود .

.موارد مصرف:

محلول ضد عفونی کننده تیدان 1% غلیظ حاوی ماده ضد عفونی کننده آیوداین و گلیسیرین بوده که برای  ضد عفونی پستان  قبل و بعد از شیر دوشی   همچنین محافظت از تیت ها   در برابر ترک خوردگی  مورد استفاده قرار می گیرد.

مقدار مصرف:

- برای تیت گارد در صورت آلودگی زیاد و مواقع اپیدمی: بلافاصله  پس از شیر دوشی، با لیوان مخصوص محلول ضد عفونی کننده تیدان 1%    بدون رقیق سازی  برداشته نوک پستان را در آن فرو ببرید بگذارید تا در هوا خشک و آن را فشار ندهید.                                                       

توجه :

 محلول بی رنگ یا کم رنگ شده فاقد خاصیت میکروب کشی می باشد . همچنین هنگام تیت گارد از طریق اسپری نوک پستان از هر جهت با محلول پوشانده  و از محلول تازه استفاده شود.

مزایا :محلول ضد عفونی کننده تیدان  1% دارای حداقل چکه ، بیشترین پوشش و بالاترین اثر بخشی می باشد.

 

 

تیدان 1%