فرمالین 37%

محلول ضد عفونی کننده و آنتی سپتیک

محلول فرمالین 37% پایدار شده با 6 الی 9 درصد متانول

 

ترکیبات شیمیایی:

فرمالدئید........................................37g/100ml

متانول ...........................................6-9g/100ml

موارد مصرف:

این محلول در صنعت دام و طیور برای ضدعفونی و گند زدایی سالنهای پرورش قبل از جوجه ریزی مورد استفاده قرارمی گیرد.

دستور مصرف:

برای ضدعفونی کردن سطوح و محیط نگهداری دام و طیور محلول فرمالین را پس از رقیق سازی،در فضای مورد نظر و بر روی سطوح آلوده اسپری نمایید. همچنین می شود با دود دادن فرمالین به وسیله پرمنگنات پتاسیم سطوح و محیطهای نگهداری مورد نظر را ضدعفونی و گندزدایی نمود.

نحوه خنثی کردن فرمالدئید:

فرمالدئید محلول در آب را میتوان با استفاده از محلول غلیظ سدیم هیدروژن سولفیت خنثی و آن را بی اثر نمود.

تذکر:

1-    محلول فرمالین را مستقیما در حضور دام و طیور استفاده ننمایید.

2-    برای رقیق کردن فرمالین در هوای سرد جهت اسپری روی سطوح ،از آب گرم با دمای 25 تا 40 درجه سانتیگراد استفاده نمایید.

 

 

فرمالین 37%