بنزالکونیوم کلراید 20%

محلول ضد عفونی کننده و آنتی باکتریال قوی

موثر بر طیف وسیعی از انواع ویروس،باکتری و قارچ

ترکیبات شیمیایی : 

  بنزالکونیوم کلراید 200g/1000ml +آب دیونیزه و مواد پایدار کننده

مکانیسم اثر:

 بنزالکونیوم کلراید با  تاثیر  بر  دیواره  سلولی باعث رسوب سیتوپلاسم می گردد و از فعالیت بعضی ازآنزیم های حیاتی میکروارگانیسم ها  جلوگیری می کند. یون کلر موجود درآن باعث شکسته شدن اتصال بین زنجیره های DNA و RNA موجود در ویروس ها شده همچنین علیه ویروس های مولد بیماری های آنفولانزا ، نیوکاسل ، گامبورو ، برونشیت ،کلی باسیلوز، تب برفکی موثر میباشد. بنزالکونیوم کلراید حتی درغلظت های پایین دارای اثر باکتریسید می باشد.

موارد مصرف:

محلول بنزالکونیوم کلراید جهت ضد عفونی تخم مرغ  قبل از انتقال به هچرها در کارخانجات جوجه کشی ، ضد عفونی فضای  سالنهای  مرغداری  و  لوازم  (آبخوریها ، دانخوریها ، قفسه ها و ...)  ، چکمه ها و کفپوشها ، حوضچه های ورودی به سالنهای پرورش دام و طیور و همچنین حوضچه های ورودی وسایل نقلیه ، ضد عفونی جایگاه نگهداری دامها ، زایشگاه و بیمارستان مورد استفاده قرار می گیرد.

مقدار مصرف:

طیور:

- شیوع بیماریهای مسری                                                                                 1   لیتر در 200لیتر آب

- ماشینهای جوجه کشی و ظروف شیر دوشی                                                   1 لیتر در 200 لیتر آب

- ضد عفونی  فضای  سالنهای مرغداری و دامداری                                           1 لیتر در  200لیتر آب

- حوضچه های ورودی ، لوازم و تجهیزات مرغداری و دامداری                        1 لیتر در 200 لیتر آب

- ضد عفونی تخم مرغ و هچرها                                                                       1 لیتر در 1000لیتر آب

آبزیان(استخرهای پرورش ماهی ):

بسته به شدت آلودگی برای ماهیهای کمتر از  100 گرم               10الی 80  سی سی در یک متر مکعب آب

بسته به شدت آلودگی برای ماهیهای  بالای   100  گرم                80الی 120 سی سی در یک متر مکعب آب

نحوه  مصرف:

 ازطریق رقیق نمودن با آب  سرد و تمیز ، غوطه ور نمودن لوازم و تجهیزات مرغداری و دامداری  ، مه پاشی  یا اسپری نمودن جهت ضدعفونی فضای سالن های  پرورش و... مورد استفاده قرار می گیرد.

توجه :

ظروفی که به صورت مستقیم با آب و غذا ارتباط دارند (آبخوری، دانخوری، قفسه ها و ...)پس از ضد عفونی بایستی با آب شستشو داده شود.

 

بنزالکونیوم کلراید 20%